Özkan Özmen

Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre
bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.
BALIKESR TFFHGD YNETM PANEL


Creating a file using touch command

09.11.2014

I used some commands in this video. This commands:
vi: default editor,
cat: show file content,
ls: show file/directory list