Özkan Özmen

Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre
bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.
BALIKESR TFFHGD YNETM PANEL


Systemd – System and Service Manager

13.11.2016

Systemd – System and Service Manager

What is systemd? What are the differences between classic Linux and Systemd Initial?