Özkan Özmen

Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre
bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.

CV/Özgeçmiş



Özgeçmişimi indirmek için tıklayınız



Ders Notları

Bilgisayar Ağları ve İletişim