Özkan Özmen

Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre
bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.


İletişim

E-Posta:ozkanozmen60@gmail.com
Twitter:https://twitter.com/webmaster_60
Linkedin:http://www.linkedin.com/in/ozkanozmen